Różańcowa Sieć Miłości –  to  międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Służebnicę Bożą PAULINE MARIE JARICOT. Ma on charakter modlitewny.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez świętego Jana Pawła II papieża – 20 osób.

Oto kilka myśli Kardynał Stefana Wyszyńskiego o modlitwie różańcowej :

„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytów…”

„Szepty uwielbień maryjnych uwagę naszą zwracają ku Osobie Chrystusa, podobnie, jak nie zrozumiemy dobrze i należycie życia Maryi bez życia Chrystusa”.

„Każde Zdrowaś Maryjo, jest spowijaniem w chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej różyczce jest Jezus”

W naszej parafii istnieją:  Żywy Różaniec Niewiast – comiesięczne spotkania modlitewne i wymiana tajemnic w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej wieczornej i Żywy Różaniec Mężczyzn – comiesięczne spotkania w pierwszą środę miesiąca na Mszy świętej wieczornej.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w modlitwę różańcową. O jej znaczeniu często mówił święty Jan Paweł II papież.

„Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie.” (RVM, 39).