Ksiądz Proboszcz

– ks. Mirosław Kreczmański
(święcenia kapł. 1994, w parafii od 2015)

Ksiądz Rezydent

– ks. prałat Ryszard Lewandowski
poprzedni Proboszcz parafii
(ur. 1945; święcenia kapł. 1970; w parafii od 1991)

Ksiądz Rezydent

– ks. Józef Stachera
prowadzący Unię Apostolską Kleru
(święcenia kapł. 1992; w parafii od 2015)

Z Parafii pochodzą: ks. Krzysztof Bańkowski, ks. Marcin Brzeziński oraz ks. Michał Kotowski.