Parafia Rzymskokatolicka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie
ul. Tamka 4A
00-349 Warszawa


Nr konta parafii: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 2887 1111 0010 6397 6970


Księża pracujący w parafii:

Ks. Mirosław Kreczmański, proboszcz – tel. 607 775 310

Ks. prałat Ryszard Lewandowski, rezydent – tel. 601 264 785

Ks. Józef Stachera, rezydent, prowadzący Unię Apostolską Kleru – tel. 720 100 578

Ks. Jerzy Jastrzębski, rezydent – tel. 786 634 679


Kontakt do osoby prowadzącej stronę internetową parafii – napisz mail na adres: strona.tamka@gmail.com