Sakrament Chrztu św. jest udzielany w niedziele podczas Mszy Świętych, po uprzednim uzgodnieniu terminu i dopełnieniu wymaganych formalności w Kancelarii parafialnej.

Sakrament Pokuty podczas każdej Mszy św. oraz w pierwsze piątki miesiąca w godz. 7:00 – 8:30 oraz 17:45 – 19:00.

Sakrament Bierzmowania raz w roku na wiosnę, w terminie ustalonym przez ks. biskupa, po ponad rocznym przygotowaniu dla młodzieży klas II gimnazjum.

Sakrament Małżeństwa w każdą sobotę poza okresami Adwentu i Wielkiego Postu, w wyjątkowych okolicznościach w innym ustalonym terminie. Narzeczeni powinni zgłosić się do Kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu celem dopełnienia wszystkich wymaganych formalności.

Sakrament Chorych na wezwanie kapłana do domu chorego, a także w czasie Dnia Chorych w kościele. Numery telefonów do kapłanów posługujących w parafii znajdują się tutaj