Na terenie parafii znajdują się:

– Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois przy ul. Kruczkowskiego 12B,

– Szkoła Podstawowa nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej Krybar przy ul. Drewnianej 8.

W szkołach tych za nauczanie religii z ramienia parafii, odpowiadają:

Szkoła Podstawowa nr 41

Pani Dorota Masternak

Ukończyła licencjat z pedagogiki w 2008r, na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym w Kolegium Nauczycielskim, a następnie studia magisterskie w 2011 r, na kierunku ogólnopedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2010-2012 uczestniczyła w formacji w Katolickiej Szkole Kontemplacji i Ewangelizacji w Łodzi

W 2018 roku skończyła Studia Podyplomowe z Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i od tego czasu uczy religii, dotychczas na Pradze (w diecezji Warszawsko-Praskiej).

Interesuje się duchowością karmelitańską, w latach 2019-2022 uczestniczyła w  Instytucie Duchowości Carmelitanum. W ramach instytutu pisze pracę dyplomową na temat: „Wiedza Krzyża” św. Edyty Stein  w odniesieniu do problemu Krzyża jako Prawdy Najwyższej”.

Szkoła Podstawowa nr 41 i nr 34

Siostra Elżbieta Piętka

Siostra Miłosierdzia Św.Wincentego a Paulo.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego-magister teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Katechetka w SP41 od 2020 r.

W Zgromadzeniu odpowiedzialna za Wincentyńską Młodzież Maryjną w Polsce (WMM)

Szkoła Podstawowa nr 41

Siostra Magdalena Sochacka

– siostra Urszulanka Serca Jezusa Konającego.

Mieszkanka Szarego Domu przy ulicy Wiślanej 2.

Absolwentka Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– mgr. teologii z przygotowaniem pedagogicznym.

Katechetka w SP nr. 41 od 2021 r.

Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.