Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rok A, 26 listopada 2023 r.

  1. Dzisiaj święto patronalne Akcji Katolickiej. Dziękuję Parafialnemu Oddziałowi za pracę na rzecz naszej parafii.

  1. Przeżywamy parafialny dzień misyjny, wspieramy siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus i ich misję w Burundi (kwesta pod chórem, w ub. miesiącu 1500 zł). Bóg zapłać!

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę w g. 12.30-15 i w piątek wieczorem do g. 21. Codziennie o g. 17.30 różaniec w intencji pokoju (w piątek o g. 17, a potem nieszpory).

  1. Spotkanie Żywego Różańca niewiast w sobotę po nabożeństwie fatimskim.

  1. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy w przyszłą niedzielę o g. 12.

  1. Parafialne rekolekcje adwentowe w dn. 10-12 XII.

  1. Szukamy chętnych do przygotowywania śniadań dla dzieci po roratach.

  1. Mamy wolne intencje mszalne, zachęcam do ofiarowania tej modlitwy i troski o naszych księży.

  1. W sprawach kancelaryjnych proszę o kontakt telefoniczny (786.634.679). Zapewniam o modlitwie za parafian i serdecznie o modlitwę proszę, dziękuję za życzliwość i ofiarność.

                                                             ks. Mirosław Kreczmański, proboszcz