50. rocznica święceń kapłańskich Ks. Prałata Ryszarda Lewandowskiego 24.05.2020