Przejście na emeryturę ks. proboszcza Ryszarda Lewandowskiego 2015.06.21