Pielgrzymka po Mazowszu – Miedniewice, Nieborów, Sromów 2012.10.20