Grupa modlitewna w naszej parafii powstała w lutym 2019 roku jako owoc Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Jesteśmy grupą osób świeckich, w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. Łączy nas to, że pragniemy czynnie odpowiedzieć na wezwanie, które każdy z nas usłyszał w jakimś momencie od Jezusa- „Pójdź za Mną”.
Uznajemy Jezusa za Pana naszego życia, naszego lekarza, nauczyciela i Jedynego Zbawiciela. Spotykamy się, żeby Go wspólnie uwielbiać, słuchać Jego Słowa, uczyć się zauważać, jak działa w naszym życiu. Wierzymy, że poprzez Ducha Świętego działa tu i teraz.
Jesteśmy grupą formująca się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym, korzystamy ze wsparcia Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence.
Spotkania grupy mają charakter otwarty, zaproszeni są na nie wszyscy – w każdej sytuacji życiowej i duchowej, nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania lub uzgadniania udziału w spotkaniu.
Spotykamy się we wtorki o godz. 19:00 w bibliotece parafialnej.

Osobą świecką odpowiedzialną za grupę jest Agnieszka Szaniawska- Bartnicka tel: 606-944-551
Opiekunem duchowym jest proboszcz parafii ks. Mirosław Kreczmański

Więcej o Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym www.odnowa.org
Warszawska Odnowa w Duchu Świętym www.warszawa.odnowa.org
Centrum Formacji Wieczernik www.cfwieczernik.odnowa.org