Parafialny Zespół Caritas.

Podstawowym celem Zespołu jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.

Ten cel realizujemy przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie akcją charytatywną w parafii  św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kierownikiem Zespołu jest Proboszcz parafii.

Do zadań zespołu należy:

 • mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia, modlitwą, słowem i czynem
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy parafianom
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym
 • współpraca z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym
 • współpraca z Zarządem Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 • przygotowywanie i przekazywanie do Dyrektora Caritas A.W. rocznych sprawozdań z działalności charytatywnej i gospodarczej oraz sytuacji finansowej zespołu.

Praca Parafialnego Zespołu Caritas polega na wielokierunkowej działalności:

 • odwiedzamy samotnych i chorych, którym trzeba zapewnić wieloraką pomoc
 • udzielamy wsparcia materialnego w postaci artykułów spożywczych, odzieży, środków chemicznych, środków finansowych
 • realizujemy recepty, dopłaty do czynszu lub np. prądu
 • na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, rozdajemy paczki żywnościowe dla ubogich
 • włączamy się w świąteczne akcje Caritas, rozprowadzamy świece
 • organizujemy Dzień Chorych w dniu 11 lutego
 • w każdą trzecią niedzielę miesiąca prosimy parafian o datki pieniężne na potrzeby ubogich
 • w drugi wtorek miesiąca spotykamy się na Mszy św. za podopiecznych, a po niej omawiamy sprawy organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy  osoby dobrej woli do współpracy w naszym Zespole.

Kontakt: s. Zofia, szarytka, tel. 728-193-241