Od września 2021, po 3-letniej przerwie, wznowiliśmy spotkania grupy biblijnej. Prowadzi je ponownie Siostra Katarzyna Purska. Jesteśmy wdzięczni Siostrze, że znów podjęła się tego zadania.

“Spotkania grupy biblijnej odbywają się w domu parafialnym w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Przygotowuje i prowadzi je Siostra Katarzyna Purska – Urszulanka. Czytamy, wczytujemy się, rozważamy “czytania” z nadchodzącej niedzieli. Choć teksty te nie są dla nas nowe – znamy je przecież – to jednak za każdym razem lektura Pisma Świętego jest odkrywaniem czegoś “nowego” – wspaniałego, oczywistego, mądrego i jakże potrzebnego człowiekowi.

Siostra Katarzyna bardzo umiejętnie kieruje naszą lekturą, zrozumieniem i poznaniem Pisma. Wskazuje nam powiązania między Starym i Nowym Testamentem, naprowadza na nowe dla nas ścieżki prowadzące do lepszego poznania i rozumienia Pisma Świętego. Jakże to potrzebne, nie tylko w niedzielę, gdy słuchamy czytań i lepiej rozumiemy sens i znaczenie słów. Rozważania te zostają w nas i niejednokrotnie wracają do nas, ubogacając naszą codzienność.

Niewielka na początku grupa uczestników naszych spotkań powoli rozrasta się. Ciągle nie jesteśmy jeszcze licznym zgromadzeniem, ale ufamy, iż tak się stanie i że wspólne czytanie Pisma Świętego stanie się oczywiste i potrzebne dla wszystkich Parafian, czego sobie wszystkim z całego serca życzymy.”

Joanna Jackowska
(maj 2012 r.)

“Od września 2012 grupą opiekuje się i prowadzi nasze spotkania Siostra Alina, także Urszulanka. Jest mądra, dyskretna, bardzo uduchowiona. Mam wrażenie, że nie tylko pomaga nam w zrozumieniu Pisma Świętego. Ona dzieli się z nami swoją dobrocią i miłością –  charyzmatami Jej Zgromadzenia. W piątek wieczorem wracam do domu jakby nieco lepsza. Bóg zapłać Siostro Alino!”

Joanna Jackowska
(czerwiec 2014 r.)

We wrześniu 2018 r. spotkania Kręgu Biblijnego zostały zawieszone. Siostrze Alinie, urszulance, która nasze spotkania prowadziła, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.