We wrześniu 2018 r. spotkania Kręgu Biblijnego zostały zawieszone. Siostrze Alinie, urszulance, która nasze spotkania prowadziła, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

“Spotkania grupy biblijnej odbywają się w domu parafialnym w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Przygotowuje i prowadzi je Siostra Katarzyna Purska – Urszulanka. Czytamy, wczytujemy się, rozważamy “czytania” z nadchodzącej niedzieli. Choć teksty te nie są dla nas nowe – znamy je przecież – to jednak za każdym razem lektura Pisma Świętego jest odkrywaniem czegoś “nowego” – wspaniałego, oczywistego, mądrego i jakże potrzebnego człowiekowi.

Siostra Katarzyna bardzo umiejętnie kieruje naszą lekturą, zrozumieniem i poznaniem Pisma. Wskazuje nam powiązania między Starym i Nowym Testamentem, naprowadza na nowe dla nas ścieżki prowadzące do lepszego poznania i rozumienia Pisma Świętego. Jakże to potrzebne, nie tylko w niedzielę, gdy słuchamy czytań i lepiej rozumiemy sens i znaczenie słów. Rozważania te zostają w nas i niejednokrotnie wracają do nas, ubogacając naszą codzienność.

Niewielka na początku grupa uczestników naszych spotkań powoli rozrasta się. Ciągle nie jesteśmy jeszcze licznym zgromadzeniem, ale ufamy, iż tak się stanie i że wspólne czytanie Pisma Świętego stanie się oczywiste i potrzebne dla wszystkich Parafian, czego sobie wszystkim z całego serca życzymy.”

Joanna Jackowska
(maj 2012 r.)

“Od września 2012 grupą opiekuje się i prowadzi nasze spotkania Siostra Alina, także Urszulanka. Jest mądra, dyskretna, bardzo uduchowiona. Mam wrażenie, że nie tylko pomaga nam w zrozumieniu Pisma Świętego. Ona dzieli się z nami swoją dobrocią i miłością –  charyzmatami Jej Zgromadzenia. W piątek wieczorem wracam do domu jakby nieco lepsza. Bóg zapłać Siostro Alino!”

Joanna Jackowska
(czerwiec 2014 r.)