Czy pochylanie się nad Pismem świętym we wspólnocie nie jest stratą czasu? „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…”- pisze św. Paweł w Liście do Rzymian i dopowiada: „…tym, co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz10,17). A przecież sami dobrze wiemy, że nie tylko słowo Boże jest przez nas słyszane, lecz także – może nawet bardziej i głośniej – słyszymy słowa ludzkie. To jest głos świata, którego zgiełk zagłusza słowo Boga. Świata, o którym pisze św. Jan, że cały „leży w mocy Złego.”( 1J5,7). Jest to niepełna prawda, gdyż jak czytamy dalej, w tym samym wersecie: „wiemy, że jesteśmy z Boga”. Dlatego pisze św. Augustyn, że „niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu”. Boga poszukujemy i pragniemy Go usłyszeć. Dokąd podążam? Co mam czynić Panie? Jak znaleźć odpowiedź? – pytamy raz po raz.

Dla Boga trzeba najpierw znaleźć czas, a potem w skupieniu pochylić się nad Księgą nad Księgami i we wspólnocie z innymi nasłuchiwać: „Co mówi Bóg do Kościoła” dzisiaj? On mówi do swego Kościoła poprzez niedzielne czytania liturgiczne.

Czekamy na innych poszukujących wędrowców w drodze do Pana.

Spotkania parafialnej wspólnoty biblijnej odbywają się raz w tygodniu, w każdy PIĄTEK o godz. 19-ej, w domu parafialnym.

Zaprasza s. Katarzyna Purska – urszulanka
(maj 2022 r.)

 

„Od września 2012 grupą opiekuje się i prowadzi nasze spotkania Siostra Alina, także Urszulanka. Jest mądra, dyskretna, bardzo uduchowiona. Mam wrażenie, że nie tylko pomaga nam w zrozumieniu Pisma Świętego. Ona dzieli się z nami swoją dobrocią i miłością –  charyzmatami Jej Zgromadzenia. W piątek wieczorem wracam do domu jakby nieco lepsza. Bóg zapłać Siostro Alino!”

Joanna Jackowska
(czerwiec 2014 r.)

 

„Spotkania grupy biblijnej odbywają się w domu parafialnym w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Przygotowuje i prowadzi je Siostra Katarzyna Purska – Urszulanka. Czytamy, wczytujemy się, rozważamy „czytania” z nadchodzącej niedzieli. Choć teksty te nie są dla nas nowe – znamy je przecież – to jednak za każdym razem lektura Pisma Świętego jest odkrywaniem czegoś „nowego” – wspaniałego, oczywistego, mądrego i jakże potrzebnego człowiekowi.

Siostra Katarzyna bardzo umiejętnie kieruje naszą lekturą, zrozumieniem i poznaniem Pisma. Wskazuje nam powiązania między Starym i Nowym Testamentem, naprowadza na nowe dla nas ścieżki prowadzące do lepszego poznania i rozumienia Pisma Świętego. Jakże to potrzebne, nie tylko w niedzielę, gdy słuchamy czytań i lepiej rozumiemy sens i znaczenie słów. Rozważania te zostają w nas i niejednokrotnie wracają do nas, ubogacając naszą codzienność.

Niewielka na początku grupa uczestników naszych spotkań powoli rozrasta się. Ciągle nie jesteśmy jeszcze licznym zgromadzeniem, ale ufamy, iż tak się stanie i że wspólne czytanie Pisma Świętego stanie się oczywiste i potrzebne dla wszystkich Parafian, czego sobie wszystkim z całego serca życzymy.”

 Joanna Jackowska
 (maj 2012 r.)