PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

PRZY PARAFII ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

 

 

Akcja Katolicka została formalnie powołana w 1928r przez papieża Piusa XI,  ale potrzebę zwiększenia odpowiedzialności katolików świeckich za losy Kościoła dostrzegano już wcześniej.

Papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” twierdził że  hierarchia kościelna i wierni świeccy muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny.

Według papieża Piusa XI, AK to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła.

Zadania Akcji to nic innego jak współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej.

Należy sobie uświadomić jakie to były czasy: koszmar I wojny światowej, rodzące się totalitaryzmy (nazizm, faszyzm, komunizm) wrogie ludziom i Kościołowi. Papież Pius XI widział nadciągające zagrożenia i uważał że środkiem zaradczym na międzyludzkie konflikty jest wprowadzenie pokoju w ludzkie serca i pojednanie.  W encyklice „Ubi arcano Dei” wskazuje na Akcję Katolicka jako organizację zdolną przeciwstawić się wrogom wiary i Kościoła. W jego wizji Akcja miała być „organizacją duchową, religijną, oddziaływującą społecznie, ale odcinającą się od problematyki świeckiej a zwłaszcza politycznej”.

Minęło blisko 100 lat a zagrożenia wiary i Kościoła wcale się nie zmniejszyły – wprost przeciwnie, a więc i zadania stojące przed Akcją pozostały bez zmian. Zmieniły się natomiast warunki w jakich Akcja działa. Aktualny statut  określa cel Akcji jako „pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”. Statut wymienia bardzo wiele sposobów realizacji tego zadania – w skrócie można powiedzieć, że każda forma ewangelizacji i obrony prawd wiary jest dopuszczalna, oczywiście pod warunkiem zgodności z nauką Kościoła.

Działalność statutową prowadzoną przez POAK naszej parafii w roku 2019 pokazuje niniejsza lista:

 • spotykaliśmy się co dwa tygodnie i analizowaliśmy teksty (materiały formacyjne lub inne teksty dotyczące aktualnych problemów kościoła katolickiego) referowane przez wybranego członka POAKu oraz omawialiśmy podejmowane przez POAK działania
 • w święto Trzech Króli rozprowadzaliśmy zrobione przez nas wcześniej torebki z kredą i kadzidłem
 • w święto Matki Boskiej Zielnej rozprowadzaliśmy zrobione przez nas wcześniej bukieciki ziół i kwiatów
 • w dzień Matki Boskiej Gromnicznej rozprowadzaliśmy świece, w szczególności woskowe robione przez Siostry Pustelniczki z Grabowa, dochód został przeznaczony na potrzeby tego klasztoru
 • organizowaliśmy comiesięczną kwestę na potrzeby sióstr Karmelitanek budujących szkołę w Burundi
 • organizowaliśmy comiesięczną kwestę na potrzeby remontowe naszego kościoła parafialnego
 • przez kilka niedziel przed świętami Bożego Narodzenia organizowaliśmy kiermasz – w ofercie kartki, kalendarze i książki o charakterze religijnym oraz drobne dewocjonalia
 • podobny kiermasz został zorganizowany przed świętami Wielkanocnymi
 • dołączyliśmy do sieci 12 kościołów warszawskich w akcji zbierania makulatury, z której dochód został przeznaczony na wybudowanie 7 studni w Afryce. Niestety w październiku akcja została zawieszona z powodu zmiany warunków odbioru makulatury
 • zorganizowaliśmy punkt zbierania książek na potrzeby szpitali, domów dziecka itp włączając się w akcję „Zaczytani”
 • jak co roku odpowiadaliśmy za budowę i dekorację jednego z ołtarzy na Boże Ciało, w tym celu zakupiliśmy specjalny baner wraz ze stelażem
 • włączyliśmy się w organizację odpustowego festynu parafialnego
 • dzięki pracy jednej z członkiń POAK, stale dostępne są w kościele myśli św. Teresy, naszej patronki
 • prowadziliśmy jedną Drogę Krzyżową oraz również raz modlitwy różańcowe
 • zapewniliśmy całodzienne dyżury w kościele w trakcie 3 dniowej adoracji przed świętem naszej patronki św. Teresy
 • wzięliśmy udział w modlitwie tzw. Koronce na ulicach miasta
 • przeprowadziliśmy coroczne liczenie wiernych obecnych na mszach świętych
 • mamy przydzieloną tablicę w kruchcie kościelnej, na której umieszczaliśmy różne informacje dotyczące nie tylko Akcji Katolickiej, ale generalnie różnych aspektów życia katolickiego w tym protesty władz AK , hierarchów kościoła, jak również informacje o różnych imprezach kulturalnych
 • prowadziliśmy kwesty w dzień Dziękczynienia oraz w Dniu Papieskim
 • w święto patronalne na uroczystej mszy wygłoszony został krótki wykład nt. historii oraz zadań akcji katolickiej

Należy w tym miejscu podkreślić, że  podejmowane zadania musiały być mocno ograniczone z uwagi na daleko niewystarczające siły i możliwości naszych członków, a potrzeby są coraz większe w tych, jakże trudnych  dla katolików czasach.

Zapraszamy wszystkich którzy nie chcą stać z boku i patrzeć bezradnie na budowę porządków społecznych dalekich od Królestwa Bożego, a wręcz mu wrogich i jednocześnie chcieliby z jednej strony wykazać się inwencją i posiadanymi talentami, z drugiej – wzbogacić swoją formację duchową. Nikt nie powiedział że ma być łatwo. Członek Akcji Katolickiej nie może być katolikiem bezobjawowym, nie może się dać zamknąć w kruchcie, ma wręcz obowiązek angażowania się w życie społeczne. Nie może też uginać się pod terrorem politycznej poprawności definiowanej przez nie wiadomo kogo. Nie może dawać się mamić hasełkom pseudo postępowych ideologii nawet jeśli są poparte pseudonaukowymi argumentami.

Zapraszamy wszystkich na nasze spotykania które odbywają się regularnie co 2 tygodnie  zawsze w poniedziałek po mszy wieczornej.

Aktualne terminy spotkań wywieszone są na naszej tablicy w kruchcie kościelnej.

Od końca stycznia 2019 r., prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest pani Alicja Ciok (tel. 504 996 557).