SYNOD- list parafianego zespołu synodalnego

https://synod.mkw.pl/                                                            https://episkopat.pl/synod2021-23/   Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza papież Franciszek wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace […]

https://synod.mkw.pl/                                                    https://episkopat.pl/synod2021-23/

Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza papież Franciszek wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna (lokalną), w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna.

W fazie pierwszej, która będzie trwała do 15 sierpnia 2022 roku mogą wziąć wszyscy którzy zechcą mieć wpływ na dalsze losy Kościoła. Wszyscy to znaczy każdy bez względu na poglądy, wyznanie, podejście do życia. Głos każdego będzie ubogacał i umożliwiał wypracowanie najlepszej, najpełniej akceptowanej drogi dla wszystkich którzy są zainteresowani rozwojem ludzkości.  Zdanie każdego będzie rozważone i będzie wpływało na najbliższe otoczenie  aby wypracowany wspólny głos miał możliwie najwyższą wagę.

Pytaniem zasadniczym dla wybrania drogi  jest dlaczego wybierana przez nas droga przez życie nie bierze pod uwagę tego,  że wspólna droga jest lepsza niż droga samotnego człowieka, z uwagi na bogactwo naszej różnorodności, na siłę współdziałania, że jest uświęcona najwspanialszym przykładem poświecenia się Chrystusa za nas wszystkich. Jest to droga przebaczania, które jest możliwe tylko jeżeli zauważymy ludzi nas otaczających i przyjmiemy ich jako równych sobie przyjaciół.

Dlaczego tak często przy wyborze drogi dla siebie zapominamy, że wspólnie możemy popełnić mniej błędów i osiągnąć więcej. Nie zauważając potrzeb innych, krzywdzimy otoczenie a nasze osiągnięcia, tylko dla siebie, wyłączają nas ze społeczeństwa.

Chcielibyśmy wykorzystać wszystkie dostępne środki do rozpowszechnienia każdej wypowiedzi, każdej dyskusji aby wpływały one na każdego zainteresowanego. Dlatego zapraszamy do przesyłania swoich przemyśleń, uwag, wskazówek i kontaktu umożliwiającego szerszą dyskusję.

 Powyżej  podajmy adresy stron z których można czerpać oficjalne informacje dotyczące organizacji tego, mamy nadzieję, wielkiego przedsięwzięcia.

Poniżej podajemy adres mailowy na który można przesyłać swoje uwagi, przemyślenia, pomysły, które mamy nadzieję,  pomogą nam jako wspólnocie wzrastać w miłości.

parafiatamka.synod@gmail.com

Swoją refleksją będzie można również podzielić się na naszym profilu FB, gdzie będą pojawiać się informacje na temat synodu i proponowane tematy do rozważań.

https://www.facebook.com/swteresanatamce