Słowo Ks. Proboszcza na Boże Narodzenie 2020

Kochani Parafianie Św. Teresy na Tamce i nasi Przyjaciele! Jesteśmy siostrami i braćmi w wierze chrześcijańskiej, która się rodzi z przyjęcia nauki Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jesteśmy siostrami i braćmi w nadziei, którą dał Jezus swoją śmiercią dla odkupienia grzechów i swoim zmartwychwstaniem. Jesteśmy siostrami i braćmi w miłości, o […]

Kochani Parafianie Św. Teresy na Tamce i nasi Przyjaciele!

Jesteśmy siostrami i braćmi w wierze chrześcijańskiej, która się rodzi z przyjęcia nauki Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jesteśmy siostrami i braćmi w nadziei, którą dał Jezus swoją śmiercią dla odkupienia grzechów i swoim zmartwychwstaniem. Jesteśmy siostrami i braćmi w miłości, o której mówił Jezus, której uczył własnym przykładem i którą zalecił swoim uczniom. Trzeba nam to sobie uświadamiać właśnie teraz, w takiej a nie innej sytuacji życia całego świata i poszczególnych ludzi – u schyłku roku, który boleśnie i powszechnie zachwiał naszym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa, przypomniał o kruchości ludzkiego życia, pokazał niedoskonałość naszych osiągnięć i ograniczoność zamierzeń.

To, co od nas, ludzi, pełne jest niepewności i lęku, przytłacza, nie nastraja pogodnie, ale przecież radość płynie z tego, że „Bóg się rodzi”. Święta Jego Narodzenia przypominają, że On jest w tym świecie. I wciąż chce się rodzić w nas, by nas prowadzić do innych, którym często brak miłości i nadziei. Miejmy więc oczy szeroko otwarte, uszy wrażliwe, a serca szczere. Niech wymowny gest dzielenia się chlebem, trzask łamanego opłatka – pomimo zalecanego dystansu czy koniecznego oddalenia – będzie znakiem tego, że jesteśmy sobie bliscy, że mamy w sobie Ducha Jezusa, który łączy, i razem chcemy budować Jego Kościół – w nas i z nas.

Bóg jest z nami. Miejcie w sobie radość i nadzieję. Pokój Wam!

                                                      Ks. Mirosław Kreczmański, proboszcz