Ważne komunikaty Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomina księżom proboszczom i wiernym o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa, w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne. […]

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomina księżom proboszczom i wiernym o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa, w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne.

  1. Kard. Nycz udziela wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.
  2. Podczas Mszy św. i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą,  muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos i zachować zasadę (obowiązującą od 5.11.2020): 15 m2 na jedną osobę (w naszym kościele maks. 40 osób).
  3. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy również księży, gdy nie sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki. Księża koncelebrujący Mszę św. również stosują maseczki.        
  4. W trosce o higienę, w kościołach i kaplicach powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią, a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.
  5. Dopóki trwa pandemia, rekomendowaną formą jest udzielanie Komunii św. na dłoń wiernego. Udzielanie komunii na rękę i do ust ma być rozłączne.

Pełny tekst komunikatu: