UWAGA! OGŁOSZENIE NADZWYCZAJNE

W związku z ogłoszeniem przez rząd polski stanu epidemii i w nawiązaniu do decyzji władz kościelnych, usilnie proszę, by skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej mszy św. (osoby starsze, dzieci, młodzież i ich opiekunowie, osoby z objawami infekcji, pracownicy służby zdrowia i każdy, kto czuje obawę przed zarażeniem) i przeżyć liturgię w duchowej komunii […]
  1. W związku z ogłoszeniem przez rząd polski stanu epidemii i w nawiązaniu do decyzji władz kościelnych, usilnie proszę, by skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej mszy św. (osoby starsze, dzieci, młodzież i ich opiekunowie, osoby z objawami infekcji, pracownicy służby zdrowia i każdy, kto czuje obawę przed zarażeniem) i przeżyć liturgię w duchowej komunii dzięki środkom masowego przekazu.

  2. Przepisy sanitarne pozwalają na zgromadzenie się w kościele nie więcej niż 5 osób, dlatego proszę, by na mszę przyszły osoby zainteresowane intencją danej mszy św.

  3. W kościele należy zachować między sobą odległość 2 m, znak pokoju przekazać tylko przez skinienie głową, bez podawania rąk.

  4. Usilnie proszę, by przyjmować Komunię św. na rękę, kierując się bardziej troską o innych niż własnym przyzwyczajeniem.

  5. Ze wzgledu na okres epidemii i konieczność ochrony parafian, kancelaria parafialna nie będzie czynna aż do odwołania. W razie potrzeby, prosimy o kontakt telefoniczny lub w zakrystii.

                                                                                           Ks. Mirosław Kreczmański, proboszcz