Nabożeństwa wielkopostne

Zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.

Drogę krzyżową odprawiamy w każdy piątek o g. 17.15 (z udziałem dzieci) i o g. 18.30 (po mszy wieczornej) dla ogółu wiernych.
Na Gorzkie żale zapraszamy w niedziele o g. 17.

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.
Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską. Jest to wielkopostne nabożeństwo poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej. Powstało w Warszawie w kościele Świętego Krzyża; tekst nabożeństwa opracował misjonarz ksiądz Wawrzyniec Benik. Nabożeństwo składa się z trzech części; każda z nich poprzedzona jest wezwaniem, zawiera czytaną intencję i śpiew hymnu, lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem i rozmowy duszy z Matką Bolesną. Śpiewane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu, łącznie z odsłuchaniem kazania pasyjnego.