Droga światła ze św. Janem Pawłem II

W niedzielę 22 kwietnia 2018, po mszy wieczornej, odprawiliśmy nabożeństwo ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego tzw. Drogę światła ze św. Janem Pawłem II. Podczas nabożeństwa wzorowanego na Drodze krzyżowej, usłyszeliśmy fragmenty Ewangelii, nauczania św. Papieża oraz rozważaliśmy osiem spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami. Głównym celem Drogi światła jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa […]

W niedzielę 22 kwietnia 2018, po mszy wieczornej, odprawiliśmy nabożeństwo ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego
tzw. Drogę światła ze św. Janem Pawłem II.

Podczas nabożeństwa wzorowanego na Drodze krzyżowej, usłyszeliśmy fragmenty Ewangelii, nauczania św. Papieża oraz rozważaliśmy osiem spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami.
Głównym celem Drogi światła jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią. Jest to prawdopodobnie wynik akcentowania duchowości pasyjnej, a więc związanej z męką i śmiercią Chrystusa (w efekcie zrodziły się popularne w wielkim poście nabożeństwa: Droga krzyżowa czy Gorzkie żale). W ostatnich latach pojawiła się propozycja zaradzenia temu brakowi poprzez odprawianie Nabożeństwa światła.

Kilka zdjęć upamiętniających to wydarzenie można znaleźć tutaj.