Akcja “Makulatura na misje” 2019

Przynieś makulaturę – pomóż mieszkańcom Afryki.

W dniach 25 -26 lutego odbyła się kolejna zbiórka makulatury  na budowę studni w Afryce. Kontener był wystawiony przed domem parafialnym.
Jedną z tych wielkich „bied świata” jest brak dostępu do czystej wody tysięcy ludzi, o czym tak wiele razy mówią misjonarze, prosząc zarazem o pomoc w rozwiązywaniu tej bolesnej sytuacji. W encyklice „Laudato, Si” Ojciec Święty Franciszek woła: „Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna dla życia człowieka /…/. Szczególnie poważnym problemem jest jakość wody dostępnej dla ubogich, co powoduje każdego dnia śmierć wielu osób”. Z jednej studni wybudowanej na terenach misyjnych korzysta nawet do 5 tys. osób. Tam, gdzie pojawia się woda, tam dzieci mogą rozpoczynać naukę szkolną – w przeciwnym przypadku nieraz wędrują nawet po kilka kilometrów, aby przynieść wodę dla rodziny. Tam, gdzie pojawia się studnia, spada zachorowalność, ponieważ dostęp do czystej wody zdecydowanie poprawia higienę. Dostęp do wody – to szansa na rozwój upraw i hodowli, co ogranicza głód. Dostęp do wody prowadzi także do pokojowego współistnienia lokalnych wspólnot na danym terenie.