Ś. p. Małgorzata Zofia Czyndacka (13.07.1925 – 8.07.2014)

Pożegnaliśmy Panią Zofię, emerytowaną nauczycielkę, wielce zasłużoną parafiankę, którą pamiętamy prawie wszyscy.

Pogodna, uśmiechnięta, ciekawa świata i ludzi, wrażliwa na drugiego człowieka, zawsze gotowa do pomocy. Czynnie zaangażowana w życie parafii. Działała w Radzie Parafialnej, następnie tworzyła i rozwijała Koło Synodalne, które przerodziło się w Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Nie szczędziła swoich sił i czasu na pomoc naszym Rodakom na Wileńszczyźnie i na Wschodzie. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w ramach fundacji im. Księdza Niedzielaka, współorganizowała zbiórkę i transport paczek żywnościowych do Wilna.

Pamiętajmy o Niej w modlitwie, dziękując za Jej dobroć, serce, troskę o innych, za Jej czynne świadczenie Miłości Bliźniego.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a Światłość Wiekuista niech Jej zawsze świeci. Niech odpoczywa w Spokoju Wiecznym. Amen.