Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W sobotę 1 sierpnia 2015 przypadła kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu w czasie Mszy św. o godz. 9:00 w szczególny sposób modliliśmy się za członków Grupy Bojowej “Krybar”, której losy ściśle wiążą się z naszą parafią.

Dziękujemy za wspólny udziału w liturgii i do włączenie się w modlitwę za tych, którzy polegli w walce, za mieszkańców Powiśla, którzy ponieśli śmierć w czasie powstania, oraz za wszystkich zmarłych już jego uczestników.