Wieczór pasyjny „Krzyż w życiu chrześcijanina” 2011.03.27