Do kościoła w maseczce. Kard. Nycz zaleca konsekwentne przestrzeganie bezpieczeństwa sanitarnego.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomina o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa, w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne. Podczas Mszy św. i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie sprawują Eucharystii, a podejmują inne […]

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomina o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa, w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne.

  1. Podczas Mszy św. i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos.
  2. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki. Ksiądz Kardynał zaleca również, by księża koncelebrujący Mszę św. stosowali maseczki.
  3. W trosce o higienę, w kościołach i kaplicach powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią, a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.
  4. Dopóki trwa pandemia, rekomendowaną formą jest udzielanie Komunii św. na dłoń wiernego.
  5. Osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem oraz opiekujące się nimi, a także osoby obawiające się z uzasadnionych przyczyn zakażenia, nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Pełny tekst komunikatu: link